Disclaimer

Er is veel aandacht besteed aan de inhoud van care.testalize.me. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat alle informatie zo actueel en volledig mogelijk is. Ondanks dat bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie verouderd of niet (meer) volledig zijn.

Er is veel aandacht besteed aan de inhoud van care.testalize.me. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat alle informatie zo actueel en volledig mogelijk is. Ondanks dat bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie verouderd of niet (meer) volledig zijn.

Aan de teksten op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Bovendien kunnen noch Openlab BV, Apotheek Stelle of Huisartspraktijk Niebuur aansprakelijk worden gesteld voor een verkeerde interpretatie van de teksten of wegens vermeende onjuistheden. Uiteraard stellen wij het op prijs als je onvolledigheden en/of fouten op de site aan ons meldt. Je kunt hierover een mail naar ons sturen via: hi@testalize.me.

Intellectuele eigendommen

Alle informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd en is eigendom van Openlab BV. Dit geldt zowel voor teksten als beeldmerken, logo’s, foto’s en illustraties. Wanneer je de informatie op deze site wilt gebruiken voor eigen doeleinden, kan je hiervoor vooraf schriftelijk toestemming te vragen. Je kunt het verzoek met vermelding van het doel mailen aan hi@testalize.me.

Persoonsgegevens

Care.testalize.me behandelt de verwerking van persoonsgegevens via de website overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De persoonlijke gegevens die je mogelijkerwijs via de website verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor jouw aanvraag en behandeling. Gegevens worden gedeeld met huisarts en apotheker, en zij dragen uiteraard zorg voor de correcte beveiliging. Op care.testalize.me worden gegevens na 15 dagen verwijderd.